ČLOVEK NI USTVARJEN LE ZATO, DA ŽIVI Z DRUGIMI,
TEMVEČ ŠE BOLJ, DA ŽIVI ZA DRUGE.

(Carlo Maria Martini)

 

Cilj Župnijske Karitas:


Vseh 16 članic iz vseh vasi naše župnije uresničujemo krščansko vizijo - civilizacijo ljubezni. To je svet, kjer prevladujejo pravica, mir, resnica in solidarnost, kjer je dostojanstvo človeka ustvarjenega po božji podobi na prvem mestu, kjer izginjajo izključevanje, diskriminacija, nasilje, nestrpnost in revščina razvrednotenega človeka, kjer se zemeljske dobrine delijo med vse, kjer je stvarstvo varovano in zaupano v dobro naslednjim rodovom, kjer vsi ljudje, posebno najbolj revni, potisnjeni na rob in potlačeni najdejo upanje in se napolnijo z močjo za dosego polnosti njihove človečnosti kot dela skupnosti.

Kaj delamo:


- Odkrivamo pomoči potrebne preko članov ŽK, preko ostalih župljanov in v sodelovanju s predstavniki občine, patronažne službe, osnovne šole in vrtca.
- Nudimo materialno, denarno in duhovno pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom.
- V postnem in adventnem času obiskujemo in obdarujemo ostarele, bolne in invalide po domovih v župniji.

- Organiziramo letno srečanje ostarelih, bolnih in invalidov .

Župnijska karitas Št. Janž -  Starše